cnag
img

Gaeilge Bheo

Ros Comáin Frenchpark, Roscommon

Details

Is minic go ndéanaimid diúltiú ar smaoineamh gan chúis ach nár thaitin fuaim an ghutha a d’fhogair é linn. [F. Nietzsche]
Tá an-chuid smaoinimh romhainn maidir le todhchaí ár dteanga. Tá neart oibre á déanamh i dtaobh ghramadach agus stádas na teanga ach tá guth an ghnáth ciúin. Is beag atá á scríobh nó á léamh againn agus, is mian le Gaeilge Bheo níos mó scríbhneoireachta a spreagadh inár measc.


Ar an suíomh againn beimid ag foilsiú agus ag díol úr-scríbhneoireachta de gach saghas. Le teacht an fhoilseacháin leictreonaigh, is féidir le údar ar bith tuarastal a fháil ar a shaothar féin.
Is seirbhís saor-in-aisce an chuid eile den suíomh. Tá trí chuid againn faoi láthair:
1. SANAS na focail nach bhfuil linn a thuilleadh – seo bunachar leathan na bhfocal a bhíodh ann dhá chéad bliain ó shin, Gaoidhilge. Tá aistriúcháin Ghaeilge, Bhéarla, Gammon agus Ulster-Scots leo. Is féidir leat cuardach a dhéanamh in aon cheann de na cúig teanga son.
2. DIALANN na n-imeachta – sa chuid seo is féidir imeacht nó gníomh a fhógairt ar an suíomh agus foilseofar an fógra go huathoibríoch ar ár bhFacebook freisin. Creidimid gur cabhair mhór í nuair a roinnimid naisc.
3. POBAL – tá idir aisteoirí agus zú-eolaithe (neart duine le Gaeilge) ag obair trí mheán an Bhéarla ach a bheadh sásta obair a dhéanamh trí mheán na Gaeilge. Tá sé deacair orainn teacht orthu ach tá áit chun do sheirbhís a fhógairt chun go mbeadh teacht againn ort.

Seachas an feachtas scríbhneoireachta, tá dúil againn feachtais a chur ar bun chun aitheantas a thabhairt do dhaoine atá ag déanamh rudaí nua trí Ghaeilge. Agus, os rud é nach bhfuilimid uile ar aon intinn ar gach rud, táimid ag súil le corás pobalbhreith a fhorbairt in Aip. Seo tionscadal casta agus tógfaidh sé roinnt ama orainn – ach tiocfaidh sé!
Bain sult as ár suíomh

Key Info

083 4422521
eolas@gaeilgebheo.ie

Location: Ros Comáin

Contact Gaeilge Bheo

EN Single Business

Gnólachtaí

EN Featured Business