cnag
img

Ógras

Átha Cliath 6 Sráid Fhearchair

Details

Misean Ógras:
- An Ghaeilge a chur chun cinn mar theanga phobail trí spás agus deis a sholáthar do dhaoine óga an Ghaeilge a úsáid ar bhonn compordach mar chuid de phobal labhartha Gaeilge.
- Clár oibre don aos óg a sholáthar trí mheán na Gaeilge atá beo, ilchineálach agus pleanáilte agus a spreagann smaointeoireacht chruthaitheach, spreagadh féin-mhuiníne, forbairt shóisialta agus forbairt teanga trí ghníomhaíochtaí spraoi, spóirt, cultúrtha agus caitheamh aimsire.
- Cur ar chumas dhaoine óga a bheith muiníneach an Ghaeilge a úsáid ar bhonn laethúil.

Chun an fhís seo a fhíorú cuireann Ógras timpeallacht sábháilte ar fáil do dhaoine óga a thugann tacaíocht agus spreagadh dóibh Gaeilge a labhairt i dtimpeallacht chomhaimseartha, spraoiúil agus suaimhneach.

Key Info

01 475 1487
maedhbh@ogras.ie

Location: Átha Cliath

Contact Ógras

EN Single Business

Gnólachtaí

EN Featured Business