cnag
img

Áislann Rann na Feirste

Dún na nGall

Details

Is é ‘Ráiteas Misin’ Áislann Rann na Feirste ná, ‘Le freastal a dhéanamh ar riachtanais an phobail ina iomláine, trí na hacmhainní, na háiseanna agus na seirbhísí cuí a chur ar fáil chomh maith agus is féidir linn.’ Tá sé fosta mar pháirt dár bpolasaí teanga go ndéanfar na hacmhainní, na háiseanna agus na seirbhísí sin a chur ar fáil agus a riar trí mheán na Gaeilge.

Key Info

074 95 62222
aislannrnaf@gmail.com

074 95 62222
Tags:

Location: Dún na nGall

Contact Áislann Rann na Feirste

EN Single Business

Gnólachtaí

EN Featured Business