cnag

Cleamairí Ard Mhacha

Details

Bíonn cur chun cinn na Gaeilge croí lárnach in achan ghné d’obair Chleamairí Ard Mhacha. Is ábhar bróid dúinn siamsaíocht d’ardchaighdeán agus taithí oideachasúil a sholáthar.

Is féidir linn seónna a dhéanamh go hiomlán trí mheán na Gaeilge nó go dátheangach. Spreagann seónna s’againn rannpháirteachas agus tugtar deis do dhaoine a gcuid Gaeilge a úsáid i dtimpeallacht spraíúil ina bhfuil tacaíocht le fáil.

Déanann muid an-obair sna Naíonraí, Naíscoileanna, bunscoileanna, meánscoileanna agus fiú san ollscoil.

Tacaíonn ár seónna le gach gné den churaclam agus cuirimid ina luí ar dhaltaí an craic a bhaineann leis an Ghaeilge agus nach don tseomra ranga amháin í.


The promotion of the Irish language plays a central part in everything Cleamairí Ard Mhacha do. Cleamairí Ard Mhacha are delighted to provide entertainment at a high standard as well as an educational experience. Shows can be performed completely through Irish or bilingually. Our shows spark participation and give people a chance to use their Irish in a fun environment with support. They work with Naíonraí, Naíscoileanna, primary schools, secondary schools agus even University groups. Our shows support every curriculum and show students that Irish isn't just for the classroom.

Key Info

Dara Vallely
028 3752 2299

028 3752 2299
Tags:

Location:

Contact Cleamairí Ard Mhacha

EN Single Business

Gnólachtaí

EN Featured Business