cnag

Neart Pilates

Details

Is é an aidhm atá ag Neart Pilates, ranganna Pilates a chur ar fáil trí mhéan na Gaeilge go príomha. Tá Daria lonnaithe in Iúir Cinn Trá agus faoi láthair tá ranganna á dhéanamh i gContae an Dúin, Béal Feirste, Contae Ard Mhacha agus Muineacháin. Tá dioplóma bainte amach aici sa Pilates - VTCT Leibhéal a 3, tá cáillíocht aici sa gharchabhair agus tá sí mar chuid de líonra teagascóirí iontacha - Neilpilates.

Cuidíonn Pilates le do shláinte fisiciúil chomh maith le sláinte intinne. Is seirbhís atá ann do Ghaeilgeoirí líofa a gcuid ranganna a fháil trí mheáin na Gaeilge agus anuas ar sin, is deis é d'fhoghlaimeoirí nó feabhsatheoirí cur lena gcuid Gaeilge. Bíonn ranganna á chur ar fáil do ghach leibhéal Gaeilge, chomh maith tá siad oiriúnach dóibh siúd atá Pilates déanta acu cheana agus glan tosaitheoirí.

Tá sé i gceist ag Neart Pilates cur lena cáillíochtaí amach anseo agus ranganna a chur ar fáil do pháistí/daoine óga, chomh maith le ranganna réamh & iar-bhreithe.

The aim of 'Neart Pilates' is to provide Pilates classes primarily through the medium of Irish. Daria is based in Newry and currently travels to provide classes in Monaghan, Belfast, Co. Armagh and Co. Down. She has been awarded a diploma - Level 3 in Pilates Matwork (VTCT through Alpha Fitness NI), is first aid trained and is part of a fantastic network of instructors - Neilpilates.

Key Info

7717334470

7717334470
Tags:

Location:

Contact Neart Pilates

EN Single Business

Gnólachtaí

EN Featured Business