cnag

Branar

Gaillimh

Details

Téatar do Pháistí & Bricí Spraoi

Fúinn

Cuireann muid romhainn téatar do pháistí a cruthú atá simplí ach snasta, a léiríonn smaointe casta tríd leas cruthaitheach a bhaint as méid bheag acmhainne amharclainne. Téatar a spreagann feith na samhlaíochta sa lucht féachanna agus ag an am céanna a thugann dúshlán dóibh. Téatar a osclaíonn idirphlé lenár lucht féachana agus a sholáthraíonn catalíoch don oideachais.
 
Is Comhlacht óg é Branar atá tar éis obair d’ard chaighdeán a chrothú agus a sholáthair le trí bhliaina déag anuas, idir ceardlanna agus léirithe téatar. Cruthaíonn muid saothar atá insroichte, ábartha agus dúshlánach do lucht féachana óg. Feidhmníonn na drámaí mar catalaíocht do chlár iomlán oideachais an chomhlacht.
Tá muid tiománaithe ar stíl téatar dár chui féin a cruthú. 
 
Ó a bhunaíodh Branar i 2001 tá na mílte páistí tar éis teagmháil ealaíona a dhéanamh linn, i 2008 amháin rinne muid 17,000 teagmháil ealaíona le páistí idir drámaí agus ceardlanna.
 
“Dílis DoThéatar ar ard
chaighdeán a chruthú do pháistí”
 
Misean
Cuireann muid romhainn téatar do pháistí a cruthú atá simplí ach snasta, a léiríonn smaointe casta tríd leas cruthaitheach a bhaint as méid bheag acmhainne amharclainne. Téatar a spreagann feith na samhlaíochta sa lucht féachanna agus ag an am céanna a thugann dúshlán dóibh. Téatar a osclaíonn idirphlé lenár lucht féachana agus a sholáthraíonn catalíoch don oideachais.

Breis eolais ar fáil ag
http://branar.ie/about-us/ 

Key Info


Location: Gaillimh

Contact Branar

EN Single Business

Gnólachtaí

EN Featured Business