cnag

Cinnteacht

Aontroim

Details

Tá réimse leathan seirbhísí ar fáil ó Chinnteacht, agus is é an sprioc atá leis na seirbhísí seo ar fad ná tacaíocht a chur ar fáil do ghrúpaí agus le cuidiú leo lena gcuid oibre.  
 
Ó phleanáil straitéiseach go dearadh grafaice, oiliúint ar na meáin shóisialta go taighde sa phobal, bímid ag obair le grúpaí lena riachtanais a chomhlíonadh.  
 
I measc na seirbhísí atá á n-ofráil i láthair na huaire, tá taighde, pleanáil straitéiseach, tacaíocht phraiticiúil, dearadh grafaice, traenáil nó bainistiú ar na meáin shóisialta agus eile.  Má tá seirbhísí eile de dhíth ort nó ar do ghrúpa, déan teagmháil leo leis seo a phlé ag https://www.cinnteacht.ie/teagmhail 

Cinnteacht provides a range of services to its clients and its aim is to support them in the work that they do.
From strategic planning to graphic design, social media management to policy research, Cinnteacht works with groups to meet their needs.  
More information on the services provided https://www.cinnteacht.ie/copy-of-seirbhisi 

Key Info

0044 (0) 7594280840
eolas@cinnteacht.ie

0044 (0) 7594280840
Tags:

Location: Aontroim

Contact Cinnteacht

EN Single Business

Gnólachtaí

EN Featured Business