cnag

Sárscoil Fíbín

Co Galway Seanscoil Sailearna, Inverin, Co. Galway

Details

Is dianchúrsa aisteoireachta é Sárscoil Fíbín do dhaoine óga idir 15-17 bliain d’aois ó cheantair Ghaeltachta agus Ghalltachta ó thuaidh agus ó dheas den teorainn. Cúrsa cónaitheach coicíse atá ann agus cé nach cúrsa Gaeilge é déanann muid a gcuid oibre ar fad trí mheán na Gaeilge. Cuireadh tús leis an Sárscoil i mí Iúil 2011 agus seo é an séú bliain as a chéile a bheidh muid ag reáchtáil na sárscoile. Más spéis leat taithí aisteoireachta/drámaíochta a fhoghlaim seo é an cúrsa duit!! Ní hamháin go mbeidh deis ag scoláirí snas a chur ar a gcuid Gaeilge ach cuirfear oiliúint orthu i gcúrsaí drámaíochta le saineolaithe amharclannaíochta agus teilifíse ar nós:
- Mícheál Ó Domhnaill (léiritheoir ar an tsraith ‘Aifric’ agus stiúrthóir le Fíbín Media)
- Stephen Darcy (aisteoir agus stiúrthóir)
- Paul Mercier (stiúrthóir Aifric agus Stiúrthóir Ealaíne Passion Machine)
- Laoise Ní Nualláin (Cumadóireacht Amhrán) 
- agus neart aíonna eile. 
Tá muid ag obair ar scéim píolótach do dhaltaí idirbhliana faoi láthair chomh maith ‘Sárscoil Fíbín don Idirbhliain’ a chuideoidh le gné an tógáil foirne agus an nascadh mar chuid den churaclam, arís cúrsa go hiomlán trí Ghaeilge!Sárscoil Fibín is an intensive acting course for young people aged 15-17 from Gaeltacht areas and outside of the Gaeltacht from both sides of the border. It is a residential two week course and even though it is not an Irish course we do all our work through the medium of Irish. Sárscoil began in July 2011 and this is now the 6th year running that Sárscoil Fibín will be organised, If you are interested in learning acting/drama experience, this is the course for you! Not only will students get a chance to brush up on their Irish but they will be trained in drama with theatre and television experts like:
- Mícheál Ó Domhnaill (series producer of 'Aifric' and director of Fibín Media)
- Stepehn Darcy ~(actor and director)
- Paul Mercier (director of 'Aifric' and arts directory of 'Passion Machine')
- Laoise Ní Nualláin (Song Composition)
- and many more guests
We are working on a pilot scheme for transition year students at the moment 'Sárscoil don Idirbhliain' that will help with team building and the link as part of the curriculum, again a course completely through Irish!

Key Info

091 505855

Location: Co Galway

Contact Sárscoil Fíbín

EN Single Business

Gnólachtaí

EN Featured Business