cnag

Forbairt Áitiúil Dhún na nGall (DLDC)

Dún na nGall Aonad 6, Fiontarlann, Baile Mun, Cill Chartha, F94 N9CW

Details

Is comhlacht forbartha áitiúil iad Donegal Local Development Company, bunaithe in 1995. Táthar freagrach as cláir maoinithe a riaradh, ina measc an clár LEADER. Eagraíonn siad seisiúin eolais agus imeachtaí tacaíochta do theaghlaigh, d'fhiontraithe, do dhaoine dífhostaithe, agus do dhaoine aosta. Tá oifig Chill Chartha freagrach, ach go háirithe, as an Clár um Ionchuimsiú Sóisialta agus Gníomhachtú Pobail a riaradh sa Ghaeltacht.

Key Info

Mairéad Uí Dhochartaigh - Comhordaitheoir
074 973 3120

074 973 3120
Tags:

Location: Dún na nGall

Contact Forbairt Áitiúil Dhún na nGall (DLDC)

EN Single Business

Gnólachtaí

EN Featured Business