cnag

Oifig na Gaeilge, Coláiste na Tríonóide

Átha Cliath Trinity College, Dublin

Details

Tá Oifig na Gaeilge ann chun an Ghaeilge a chur chun cinn i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, i measc na foirne agus i measc na mac léinn (mar aon le naisc a chruthú leis an bpobal mór). Bíonn an tOifigeach Gaeilge ag obair le Coiste na Gaeilge chun an aidhm seo a bhaint amach. Cuireann an Oifig seirbhísí agus eolas ar fáil d'údaráis agus do phobal na hollscoile mar gheall ar an Acht Teanga, agus soláthraíonn an Oifig seirbhís aistriúcháin Gaeilge do bhaill foirne. Chomh maith leis sin, tá an cúram ar an Oifig scéimeanna cónaithe Gaeilge na mac léinn a riaradh.

Key Info

+353 (0)18963652
gaeloifig@tcd.ie

+353 (0)18963652
Tags:

Location: Átha Cliath

Contact Oifig na Gaeilge, Coláiste na Tríonóide

EN Single Business

Gnólachtaí

EN Featured Business