cnag

Coláiste Pobail Osraí

Cill Chainnigh 6-7 Bóthar Urumhan, Gairdíní an Chaisleáin, Cill Chainnigh

Details

Is pobal foghlama é Coláiste Pobail Osraí a bhíonn ar thóir ardchaighdeán oideachais trí Ghaeilge a bhaint amach i gcomhthéacs a chothaíonn féinmhuinín agus chomh-mheas. Tugtar faoi dhúshlan an oideachais ar bhonn tacúil a spreagann buanna uile na ndaltaí.

I gColáiste Pobail Osraí cothaítear mórtas as an bhféiniúlacht Éireannach idir spórt agus cheol agus eile maraon le meas ar an teanga féin agus ar shaibhreas an chultúir thraidisiúnta. Aithnítear dinít agus ról an uile dhuine i gcomhthéacs an phairtinéireachais oideachasúil.

Tugtar aird ar an spioradáltacht, ar scileanna idirphearsanta agus cumarsáide in atmaisféar dearfach oscailte. Spreagtar misneach agus léirítear bród i ngniomhaíochtaí uile scoile.

Key Info

056 7764557
oifig@osrai.ie

Location: Cill Chainnigh

Contact Coláiste Pobail Osraí

EN Single Business

Gnólachtaí

EN Featured Business