cnag

Ionad Naomh Pádraig

Dún na nGall Upper Dore, Bunbeg, Letterkenny, Co. Donegal

Details

Is coiste deonach iad coiste stiúrtha an Ionaid, mar atá Coiste Forbartha Dhobhair atá ag saothrú leo go beo bisiúil ar mhaithe le pobal na háite. Bíonn mórtas cine 's ceantair i gcroí lár a gcuid iarrachtaí uilig agus iad i mbun a gcuid oibre ag éisteacht le agus ag gníomhú ar son baill uilig an phobail, chun go mbeadh deis ag achan duine, idir leanbh 's liath, sult agus pléisiúr a bhaint as saol na Gaeltachta agus as an réimhse leathan imeachtaí sóisialta, cúltartha agus oideachasúil a chuirtear ar fáil díofa in Ionad Naomh Pádraig.

Key Info

074 9532949
ionadnp@eircom.net

Location: Dún na nGall

Contact Ionad Naomh Pádraig

EN Single Business

Gnólachtaí

EN Featured Business