cnag

Slán Sábháilte

Uíbh Fhailí Tullamore, Offaly

Details

Cúrsa CPR trí Ghaeilge.
Tá ár gcúrsaí ar fad ar fáil trí mheán na Gaeilge. Tá muid ag múineadh cúrsaí garchabhair trí Ghaeilge le 20 bliain anuas. Tá na cúrsaí ar fáil dóibh siúd atá fostaithe, ag obair go deonach nó ina mic léinn araon. 

Tá réimse cúrsaí CPR ar fáil linn:
- Cúrsa nua CPR Scoile atá dírithe ar dhaltaí meánscoile ach is féidir é a chur in oiriúint do dhaltaí bunscoile rang 6.
- Cúrsaí CPR agus dífhibrilliú dóibh siúd ina bhfuil dífhibrileoir acu ag obair, ar scoil, ina gcumann nó atá mar chéad freagróir ina bpobal. 
- Cúrsaí CPR ar leith ar fáil dóibh siúd atá fostaithe sa rannóg sláinte.
- Cúrsaí garchabhair againn idir chúrsaí aitheanta agus chúrsaí tinrimh. Tá an cúrsa gairmiúil (3 lá) aitheanta ag QQA (Qualification & Quality Authority - FETAC). Tá bunchúrsa (2 lá) ar fáil chomh maith atá oiriúnach dóibh siúd atá ag obair le cumann nó obair dheonach. Cúrsa nua lae.

Is cúrsaí eolais iad seo ina bhfuil téama ar leith do dhaoine fásta, leanaí agus spóirt.

Key Info

087 2385566

Location: Uíbh Fhailí

Contact Slán Sábháilte