cnag

Óga Yóga

Átha Cliath 46 Kildare St, Dublin, Co. Dublin City

Details

Bunaíodh Óga Yoga sa bhliain 2012. Ó shin i leith tá 25,000 duine tar éis Yoga a dhéanamh as Gaeilge linn.

Is togra pleanála teanga é Óga Yoga atá mar aidhm aige gréasáin agus pobail na Gaeilge a láidriú trí níos mó deiseanna agus comhthéacsanna labhartha Gaeilge a chruthú do chainteoirí cumasacha na Gaeilge agus foghlaimeoirí na Gaeilge araon.
Tá sí mar sprioc ag Óga Yoga tacú leis an bpobal i dtreo caighdeán saoil atá níos suaimhní agus níos taitneamhaí a bhaint amach trí fheasacht agus trí thuiscint a chruthú ar na buntáistí a bhaineann le cothromaíocht a bheith ann idir an aigne, an corp agus an spiorad.
Freastalaíonn Óga Yoga ar dhaoine ar gach aois grúpa ar mhaith leo tabhairt faoin eispéireas Gaelach trí chúrsaí ióga, aireachais agus suanmhacnaimh a thairiscint do bhunscoileanna, do mheánscoileanna, d’ollscoileanna, d’eagraíochtaí agus don phobail mór i gcoitinne.

Key Info

086 7224987

Location: Átha Cliath

Contact Óga Yóga