cnag

All Drain Services

Details

Is comhlacht neamhspleách é All Drain Services a bhfuil saineolas ar leith aige ar ghlanadh, iniúchadh agus draenáil an chamrais, an uisce dromchla agus córas draenála. Tá cur amach acu ar áitribh tráchtála agus baile araon.

Tá All Drain Services lonnaithe i mBaile Átha Cliath, ag freastal ar thaobh thuaidh agus theas na cathrach mar aon leis na 
contaetha ina timpeall

Fón: 086 2233019 (Donnacha) nó 1800 911 112 agus mar a deir Bernard Dunne ‘Tá fáilte roimh Gaeilge’

Suíomh idirlín: http://alldrainservices.ie/

Key Info

1800 911 112 / 086 223 3019

1800 911 112 / 086 223 3019
Tags:

Location:

Contact All Drain Services